YAZILARIMIZ

Dijital Medya Reklamları İle İlk Sırada Siz Olun.

Reklamın Dünü Bugünü ve Yarını

reklamin-dunu-bugunu-ve-yarini

Reklamın, Pazar ekonomisinin ve serbest rekabet sisteminin bir yan ürünü olduğu düşünülürse, kimi bilim adamlarının yaklaşık 3000 yıl önce Mısır’da bir papirüs üstüne yazılan ve sahibinin kaçan kölesine geri dönmesini bildiren duyurusunu ilk yazılı reklam saymalarını kabul etmek güçtür. Bununla birlikte, günümüzdeki anlamıyla olmasa bile, bu duyuru kamuyu bilgilendirme amacına yönelmesi bakımından ilk ilan sayılabilir. Yine kaynaklardan öğrenildiğine göre, Eski Yunan’daki kasaba tellallarını esir, sığır vb. satışında sokaklarda dolaşarak, malları uyaklı duyuru şiirleriyle övmeleri, ilk sözlü reklama örnek gösterilebilir.

pamir dijital

1450 yılına geldiğimizde matbaanın icat edilmesiyle birlikte reklam bugün algıladığımız biçimde kitle iletişimiyle birlikte var olur.

Ticari reklamcılık ise tam olarak gazetelerin yaygınlaşması ile ortaya çıktı. İlk gazete reklamlarına 1625 yılında rastlanır ve 1650 yılına gelindiğinde Londra gazeteleri çay, kahve ve çikolata ilanlarıyla dolup taşar.

Sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan geniş tüketici kitleler ihtiyacı, reklama olan ihtiyacı arıtmış ve 1905 yılına kadar olan dönemde reklamcılık en hızlı gelişim gösterdiği dönemlerden birini yaşamıştır.

Marconi’nin radyoyu icat etmesiyle birlikte reklam yeni bir boyut kazanmış ve reklam bütçeleri giderek artmıştır. Örnek vermek pamir dijitalgerekirse Amerika’da 1927 yılında 7 milyon radyo alıcısı bulunurken reklama ayrılan bütçe 4 milyon dolar, 1960’lara geldiğimizde 166,5 milyona çıkan alıcı sayısına karşılık reklam bütçesi 672 milyonu bulmuştur. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki 1927 - 1960 yılları arasında, dünya bir büyük ekonomik kriz (Büyük Buhran) ve İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıcılığını yaşamıştır. Bu iki büyük felakete rağmen radyo reklam bütçesi radyo alıcısına oranla 4 kat artmıştır. Her yenin eskidiği gibi radyo reklamının da bütçesini sarsacak yeni bir icat ortaya çıkmış ve yavaş yavaş evlerde kullanılmaya ve radyoların üstüne dantel serdirmeye başlamıştır, televizyon.

Televizyonla birlikte reklamda yeni bir çağa girmiş ve bu yeniçağın bütçesi 2 milyar doları aşmıştır. Bu büyük reklam dalgası küçük gazeteleri batırdı, büyük gazeteler sarsıntı yaşadı, radyo ise tamamıyla 3.plana düştü.pamir dijital

Televizyon fırtınası hala sürmektedir fakat eski altın çağı bitmiş çöküş devrine girmek üzeredir. Peki, onun yerini alacak olan şey ne? İnternet…

İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar dünyanın herhangi bir yerindeki biriyle arkadaş olabiliyor, şirketler iş görüşmeleri yapabiliyor ve anlaşmalar sağlanabiliyor. Ülkelerdeki internet kullanıcı sayısına göre şirketler, şirket politikalarında radikal değişikliler yapabiliyor. Buna en güzel örnek INDEPENDENT gazetesidir. Gazete baskı basımını durdurmuş internetten yayın hayatına devam etmektedir.

Dünya da internet alanında bu türden büyük değişiklikler olurken, üstelik insanlara ulaşmak bu kadar kolayken reklamın yeni bir boyut kazanamayacağını düşünmek olmaz.pamir dijital Yukarıda da anlattığımız gibi toplumu ve bireyi etkileyen her büyük buluşta reklam bu buluşu kullanmayı bilmiş ve tercihini hep yeni olandan yana kullanmıştır.

İnternet reklamcılığının şuanda çocukluk zamanına tanıklık ediyoruz. Çok değil on yıl sonra internet reklamcılığı reklam sektöründe aslan payını alacaktır. Önemli olan siz bu çocuğa gereken önemi zamanında verdiniz mi? Çünkü yarın sizin için geç ve inanın çok pahalı olacak.
Yararlanılan Kaynaklar:
https://bilgiustam.com/reklamciligin-tarihcesi/

Strateji Geliştirme Uzmanı
Ali KARAKURT Strateji Geliştirme Uzmanı bilgi@medyapamir.com.tr
Yayım Tarihi:10.4.2017